ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาด ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำเริจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 September 2023 66 Times By: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
Read statistics 66 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 44 User
  • Today 6,061 User
  • All visitor 4,517,006 User

เปลี่ยนภาษา