ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาด ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำเริจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2566 14142 ครั้ง โดย: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 14142 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 45 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 5,410 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,967,645 คน

เปลี่ยนภาษา