ITA ประจำปีงบประมาณ 2567

6 มิถุนายน 2567 210 ครั้ง โดย: นางสาวสุมาลี ทักศิริ Print

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 79 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1,836 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,521,931 คน

เปลี่ยนภาษา