ม. 7(3) สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

18 ตุลาคม 2562 2515 ครั้ง โดย: วาสิทธิ์ สินธุประเสริฐ Print

ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 7


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 44 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 3,930 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,182,538 คน

เปลี่ยนภาษา