• User online80 Useronline
  • Today 12,372 Useronline
  • Yesterday 6,880 Useronline
  • Last 7 days 53,541 Useronline
  • All visitor 6,266,217 Useronline

Statistics chartTop 15 most read news

ข่าว/บทความ

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

Post : 6 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ วาสิทธิ์
อ่าน 194684 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Post : 22 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 143107 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจองเหรียญบาตรน้ำมนต์หลวงปู่ทิม รุ่นหอเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (รุ่นแรก)

Post : 14 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ วาสิทธิ์
อ่าน 141720 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Post : 23 ธันวาคม 2562 น.โดยคุณ นางสาวสุมาลี
อ่าน 139435 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

Post : 22 พฤษภาคม 2563 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 137139 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

Post : 2 มิถุนายน 2566 น.โดยคุณ นางสาวสุมาลี
อ่าน 134182 ครั้ง หมวดหมู่ : ม. 9(4) คู่มือสำหรับประชาชน

โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Post : 18 สิงหาคม 2560 น.โดยคุณ Webmaster
อ่าน 132114 ครั้ง หมวดหมู่ : สอบราคา

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Post : 28 กุมภาพันธ์ 2563 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 129509 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

Post : 22 สิงหาคม 2560 น.โดยคุณ Webmaster
อ่าน 127957 ครั้ง หมวดหมู่ : สอบราคา

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Post : 20 กันยายน 2564 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 127496 ครั้ง หมวดหมู่ : ข้อบัญญัติงบประมาณ

รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Post : 22 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 122057 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบจ.ระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเลือกสรร

Post : 5 กรกฏาคม 2564 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 117968 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

Post : 24 มกราคม 2563 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 116551 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

Post : 19 ธันวาคม 2562 น.โดยคุณ นางสาวธัญญารัตน์
อ่าน 114129 ครั้ง หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

Post : 25 มิถุนายน 2562 น.โดยคุณ Webmaster
อ่าน 112683 ครั้ง หมวดหมู่ : ม. 9(2) แผนยุทธศาสตร์


Top 15 most read travel article

ข่าว/บทความ

น้ำปลาตราหอยเป๋าฮื้อ น้ำปลาพรีเมี่ยมของเมืองระยอง

Post : 11 ธันวาคม 2562 น.โดยคุณ
อ่าน 236510 ครั้ง หมวดหมู่ : สินค้าโอท็อป

โครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย

Post : 3 มีนาคม 2563 น.โดยคุณ นวรัตน์
อ่าน 233459 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกเขาชะเมา

Post : 28 เมษายน 2563 น.โดยคุณ admin
อ่าน 227946 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

สวนหอมมีสุข กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา ระยอง

Post : 15 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ
อ่าน 223163 ครั้ง หมวดหมู่ : สินค้าโอท็อป

เกาะมันใน ทะเลเเหวก ระยอง

Post : 13 กรกฏาคม 2563 น.โดยคุณ อภิญญา นิลโกศล
อ่าน 216540 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

ทุ่งดอกเวอร์บีน่า @สวนละไม จ.ระยอง

Post : 23 ธันวาคม 2563 น.โดยคุณ admin
อ่าน 214908 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

งานเกษตรแฟร์ ระยอง

Post : 26 กุมภาพันธ์ 2563 น.โดยคุณ นวรัตน์
อ่าน 213097 ครั้ง หมวดหมู่ : ปฎิทินท่องเที่ยวเมืองระยอง

ร่มไผ่ ไทรย้อย

Post : 24 มกราคม 2563 น.โดยคุณ admin
อ่าน 210510 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกคลองปลาก้าง (อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

Post : 2 กันยายน 2562 น.โดยคุณ admin
อ่าน 203947 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

วัดคลองพระเจ้า (ห้าพระองค์) อ.เขาชะเมา

Post : 24 สิงหาคม 2563 น.โดยคุณ
อ่าน 202191 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

สละลอยแก้วฟรุ้ตมณี

Post : 7 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ
อ่าน 198819 ครั้ง หมวดหมู่ : สินค้าโอท็อป

หาดแสงจันทร์

Post : 20 กรกฏาคม 2563 น.โดยคุณ อภิญญา นิลโกศล
อ่าน 197848 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

หาดแหลมแม่พิมพ์

Post : 5 สิงหาคม 2563 น.โดยคุณ อภิญญา นิลโกศล
อ่าน 194596 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาวราราม

Post : 22 เมษายน 2563 น.โดยคุณ
อ่าน 189530 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนคลองลาวน

Post : 19 พฤศจิกายน 2562 น.โดยคุณ นวรัตน์
อ่าน 188085 ครั้ง หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยว

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 81 User
  • Today 12,372 User
  • All visitor 6,266,219 User

เปลี่ยนภาษา