ประกวดราคาซื้อตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (AI CCTV) และอากาศยานลาดตะเวนไร้คนขับ (Automate Drone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 September 2023 148 Times By: นภวรรณ วรรณชัย | Print
Read statistics 148 Times
Electronic bidding Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 50 User
  • Today 6,260 User
  • All visitor 4,517,205 User

เปลี่ยนภาษา