ประกวดราคาซื้อตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (AI CCTV) และอากาศยานลาดตะเวนไร้คนขับ (Automate Drone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 September 2023 20743 Times By: นภวรรณ วรรณชัย | Print
Read statistics 20743 Times
Electronic bidding Related article


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 38 User
  • Today 5,733 User
  • All visitor 6,967,967 User

เปลี่ยนภาษา