ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ตามโครงการบูรณาการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 May 2022 668 Times By: GRLpGpAG 1 | Print  Read statistics 668 Times
  Electronic bidding Related article

  Purchase


  Website Search


  Event calendar


  Visitors Online

  • Online 26 User
  • Today 7,348 User
  • All visitor 5,118,189 User

  เปลี่ยนภาษา