สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.162/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

23 March 2023 18508 Times By: อรวรรณ ฟองวารินทร์ | Print
Read statistics 18508 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 54 User
  • Today 2,570 User
  • All visitor 6,522,665 User

เปลี่ยนภาษา