สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.162/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

23 March 2023 29 Times By: อรวรรณ ฟองวารินทร์ | Print
Read statistics 29 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 24 User
  • Today 4,070 User
  • All visitor 3,684,916 User

เปลี่ยนภาษา