สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.162/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเขายายชุม หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

23 มีนาคม 2566 28 ครั้ง โดย: อรวรรณ ฟองวารินทร์ | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 28 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 20 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 4,046 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,684,892 คน

เปลี่ยนภาษา