คณะบุคลากร


เมนูหน่วยงานภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (e-PlanNAAC)


รายการ Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 66)

30 ตุลาคม 2566 5 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 66)

23 พฤษภาคม 2566 9 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65)

22 พฤษภาคม 2566 3 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 65)

24 พฤษภาคม 2565 13 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 64)

6 ตุลาคม 2564 13 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 64)

23 มิถุนายน 2564 10 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 63)

23 มิถุนายน 2564 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 63)

23 มิถุนายน 2564 4 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 62)

23 มิถุนายน 2564 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 62)

23 มิถุนายน 2564 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61)

23 มิถุนายน 2564 1 ครั้ง
Download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (เม.ย. 61)

23 มิถุนายน 2564 1 ครั้ง
Download


เปลี่ยนภาษา