ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและห้องผู้อำนวยการกองช่าง เลขรหัสพัสดุ สป.อบจ.รย. ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๘

28 May 2024 69 Times By: กันยามาศ แย้มกลิ่น | Print
Read statistics 69 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 68 User
  • Today 2,433 User
  • All visitor 6,522,528 User

เปลี่ยนภาษา