สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.224/2567 ลว.13 พ.ค.2567 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

13 May 2024 22 Times By: ศิริคำภา ยุทธโกษา | Print
Read statistics 22 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 63 User
  • Today 2,537 User
  • All visitor 6,522,632 User

เปลี่ยนภาษา