ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไม่ประจำทางพร้อมทั้งจัดให้มีบริการที่ดีมีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 11 รุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9 May 2024 60 Times By: ศิริคำภา ยุทธโกษา | Print
Read statistics 60 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 75 User
  • Today 2,782 User
  • All visitor 6,522,877 User

เปลี่ยนภาษา