ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองทับมา หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

23 April 2024 65 Times By: ศิริคำภา ยุทธโกษา | Print
Read statistics 65 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 74 User
  • Today 11,967 User
  • All visitor 6,265,812 User

เปลี่ยนภาษา