ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนองตาเสี่ยง - บ้านเกาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองละลอก มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 February 2024 2926 Times By: ภาริณี มหาเขต | Print
Read statistics 2926 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 22 User
  • Today 7,179 User
  • All visitor 5,896,068 User

เปลี่ยนภาษา