ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างขยายปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

28 September 2023 92 Times By: ศิริคำภา ยุทธโกษา | Print
Read statistics 92 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 55 User
  • Today 6,110 User
  • All visitor 4,517,055 User

เปลี่ยนภาษา