ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 September 2023 78 Times By: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
Read statistics 78 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 59 User
  • Today 6,583 User
  • All visitor 4,517,528 User

เปลี่ยนภาษา