ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง ปี 2566 ภายในโครงการบูรณาการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 July 2023 26003 Times By: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
Read statistics 26003 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 46 User
  • Today 5,969 User
  • All visitor 6,968,203 User

เปลี่ยนภาษา