ประกาศสัญญาจ้างเลขที่ กพ.๑๕๘/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวังยาง-สำนักยาง ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

23 March 2023 15413 Times By: กันยามาศ แย้มกลิ่น | Print
Read statistics 15413 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 62 User
  • Today 2,392 User
  • All visitor 6,522,487 User

เปลี่ยนภาษา