ITA ประจำปีงบประมาณ 2566

21 เมษายน 2566 713 ครั้ง โดย: นางสาวสุมาลี ทักศิริ Print

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 24 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 955 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,181,843 คน

เปลี่ยนภาษา