ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่าง - ชําฆ้อ หมู่ที่ ๕ ตําบลน้ำเป็น มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๙ ตําบลชําฆ้อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอ

15 พฤษภาคม 2567 87 ครั้ง โดย: อรวรรณ ฟองวารินทร์ | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 87 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อจัดจ้าง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 77 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1,707 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,521,802 คน

เปลี่ยนภาษา