ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - แหลมสน หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินฆ้อ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

15 พฤษภาคม 2567 83 ครั้ง โดย: กันยามาศ แย้มกลิ่น | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 83 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อจัดจ้าง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 73 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1,737 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,521,832 คน

เปลี่ยนภาษา