สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

22 กันยายน 2566 14442 ครั้ง โดย: ภาริณี มหาเขต | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 14442 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อจัดจ้าง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 87 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 12,416 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,266,261 คน

เปลี่ยนภาษา