รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบจ.ระยอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

12 เมษายน 2566 24864 ครั้ง โดย: suphaphorn banditphon | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 24864 ครั้ง
สถานะการคลัง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 78 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 5,330 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,967,564 คน

เปลี่ยนภาษา