แจ้งประชาสัมพันธ์และคำสั่งกองการศึกษาฯ 2/2565 ด้วยฝ่ายบริหารการศึกษา จะดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (การพัฒนาศักยภาพของครูชาวต่างชาติ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ประจำปี 2565

21 มกราคม 2565 7376 ครั้ง Posted by: กองการศึกษา 13 หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา