โครงการพัมนารายได้แบบบูรณาการจังหวัดระยอง จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์จังหวัดระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกันระหว่าง อบจ.ระยอง ขนส่งจังหวัดระยอง และ องค์กรปกครองส่วนท้ัองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง

8 กันยายน 2565 4778 ครั้ง Posted by: เรืองรอง รื่นรมย์ หมวดหมู่: ผลงานและกิจกรรม
ผลงานและกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา