ประกาศบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ กพ.๑๒๕/๒๕๖๖โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเสม็ดแดง-น้ำโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

27 มีนาคม 2566 58 ครั้ง โดย: กันยามาศ แย้มกลิ่น | Print
คลิกดูสถิติผู้คลิกอ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์


ปฎิทินกิจกรรม


ท่านคิดว่า อบจ.ระยอง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก

  • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โหวต
  • แก้ไขปัญหายาเสพติด โหวต
  • แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โหวต
  • แก้ไขปัญหาน้ำท่วม โหวต
  • ราคาผลผลิตภาคการเกษตร โหวต
คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • กำลังใช้งาน 23 คน
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 3,987 คน
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,684,833 คน

เปลี่ยนภาษา