ประกาศประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดระยอง ปี 2566 ภายใต้โครงการบูรณาการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2566 ้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

20 March 2023 166 Times By: ปาริชาติ เสงี่ยมพงษ์ | Print
Read statistics 166 Times
Tender for a contract for procurement procurement Related article

Purchase


Website Search


Event calendar


Visitors Online

  • Online 30 User
  • Today 1,008 User
  • All visitor 4,181,896 User

เปลี่ยนภาษา